Podczas spotkania specjalista oceni stan odżywienia określając BMI dziecka, dokona analizy składu ciała, pomoże określić skalę problemu i zaproponować
najlepsze rozwiązanie.

Leave a comment