ŚWIATOWE DONIESIENIA

W maju tego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała obszerny raport dotyczący problemu otyłości u dzieci w poszczególnych krajach europejskich. Już od ponad 10 lat w ramach badania Childchood Obesity Surveillance Initiative (COSI) tj. Europejskiego Projektu Monitorowania Otyłości Dzieci, prowadzone są pomiary masy oraz wysokości ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat). Co trzy lata publikowane są bieżące wyniki oraz tendencje związane z poziomem nadwagi i otyłości wśród europejskich dzieci. Wyniki analiz pokazują, że w tym przedziale wiekowym co trzeci chłopiec i co piąta dziewczynka cierpi na otyłość. Ostatnia faza badań objęła także populację polską. Niestety wyniki są bardzo niepokojące. Według danych WHO w Polsce otyłych jest 14% chłopców oraz 10% dziewcząt w wieku 6-9 lat. Ponad to co piąte dziecko ma nadwagę (18% chłopców oraz 19% dziewcząt). Oznacza to, że jedna trzecia dzieci uczęszczających do klas 1-3 ma nieprawidłową masę ciała.

Sytuacja w Polsce jest nieco lepsza od przodujących w rankingu Grecji i Hiszpanii, gdzie otyłość bądź nadwaga dotyczy ponad 40% dzieci, jednak w tych krajach w przeciwieństwie do naszego społeczeństwa, w ostatnich latach obserwuje się tendencję spadkową, podobnie jak we Włoszech, Portugalii, Irlandii czy Słowenii. Największy problem z nadmiarem masy ciała w tej grupie wiekowej obserwuje się u dzieci mieszkających na Cyprze.

W inne długoterminowym i obszernym badaniu przeprowadzonym przez organizację NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), badano poziom wskaźnika BMI u dzieci i młodzieży na całym świecie, na przestrzeni ostatnich 40 lat. Wyniki opublikowano pod koniec zeszłego roku, pokazują one, że nadmiar masy ciała to problem globalny, który w wielu regionach świata drastycznie się pogłębia. Co prawda wzrost wskaźnika BMI populacji w krajach rozwiniętych od 2000 roku, nie jest tak gwałtowny jak wcześniej ale osiągnął bardzo wysoki poziom, natomiast wskaźnik ten stale wzrasta w krajach rozwijających się. Tendencje te widać przede wszystkim w południowej i wschodniej Azji. Naukowcy alarmuję, iż obecnie na całym świecie już ponad 124 miliony dzieci i młodzieży jest otyłych. Wśród osób dorosłych otyłość stwierdzono aż u 670 milionów.

Prognozy nie są optymistyczne. Nadmiar masy ciała wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Jeśli sytuacja się nie poprawi i odsetek dzieci z nadwagą i otyłością będzie rósł w obecnym tempie, przewiduje się, że do 2025 roku u 12 milionów dzieci będzie występowała nieprawidłowa tolerancja glukozy, około 4 milionów dzieci rozwinie się cukrzyca, a u 38 milionów zostanie stwierdzony nadmiar tłuszczu lub stłuszczenie wątroby.

POLSKIE BADANIA

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) w 2010 roku otyłość dotyczyła ok. 10 % dzieci w wieku 9 lat. Nadwagę miało średnio niemal co piąte dziecko. Wynik raportu WHO z 2018 dotyczący populacji polskiej pokazuje, że na przestrzeni trzech lat (2015-2017) otyłość rozpoznano aż u 24% dzieci w grupie od 6 do 9 lat! Raport Instytutu Matki i Dziecka donosi z kolei, że statystycznie otyłość znacznie częściej występuje u chłopców oraz dzieci mieszkających w dużych miastach.

Na przykładzie populacji warszawskiej, według badań IŻŻ, otyłość u chłopców w wieku 11-15 lat obecnie występuje trzykrotnie częściej niż 30 lat temu. W tym samym czasie, odsetek dziewcząt z otyłością zwiększył się dziesięciokrotnie.Sytuacja jest alarmująca i poważna. Żeby móc zapobiec niebezpiecznym i negatywnym skutkom otyłości musimy poznać jej przyczyny. Przyjrzyjmy się zatem z czego wynika tak gwałtowny wzrost dzieci z nadmiarem masy ciała.

Leave a comment